Složky

AgriMaster - Nádrže na hnojivo

AquaBlok® - Systém AquaBlok® pro odvádění dešťové vody

BioDisc® - Výkonná uzavřená čistírna odpadních vod (technologie RBC)

Biotank - Nádrže pro skladování a distribuci bionafty

BlueMaster® - Zásobníky AdBlue - BlueStore®

BlueMaster® light - Jednoplášťové a dvouplášťové nádrže určené pro skladování a distribuci AdBlue®

BlueSlimLine - Inovativní výdejní zařízení pro AdBlue

BlueTruckMaster® - Mobilní nádrž pro skladování a výdej AdBlue®

Boudy pro telata

ChemstoreTank - Nádrže na skladování chemických látek

FuelMaster® Premium - Mobilní zařízení pro skladování a distribuci motorové nafty

Garden Complex - Podzemní systém hospodaření s dešťovou vodou

House Complex - Podzemní systém hospodaření s dešťovou vodou

Kontejnery na recyklovaný odpad

Nádoby na všeobecný a tříděný odpad

Nádrže na pitnou vodu

Nádrže na použitý olej

Nádrže na topný olej

Nadzemní nádrže na dešťovou vodu

Open Bund - Zásobník nebo nádrž na sekundární jímání pro potřeby jednoplášťových nádrží

PelletMaster - Kontejner na skladování dřevěného granulátu

Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou

Silniční bariéry

SkipMaster - Výklopný kontejner pro bezpečné uložení a přepravu různých materiálů

Truck ToolBox - Bedny na skladování a přepravu nářadí a pomocného materiálu

TruckMaster® - Mobilní nádrž na naftu s výdejním zařízením

Zásobníky na písek a sůl a jiné posypové materiály

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz