Produkty

AquaBlok®

Systém AquaBlok® pro odvádění dešťové vody

Systém AquaBlok® se používá pro odvádění přebytečné dešťové vody stékající ze střechy. Systém lze použít jako součást komplexního systému hospodaření s dešťovou vodou nebo pouze jako odvodňovací systém.

Odolnost - AquaBlok® má tvar téměř ideální polyetylénové krychle s výškou stěny zhruba 54 cm, kapacitou 150 litrů a hmotností 8 kg. Vyznačuje se trvanlivostí, odolností proti nárazům a vertikálnímu zatížení až 2,5 t/m2.

Snadná instalace – instalace spočívá v položení polopropustné geotextilie do předem připraveného výkopu a následném uložení potřebného počtu systémů AquaBlock v závislosti na vlastnostech půdy a objemu dešťových vod.
Celý systém je zakrytý půdou. 
 
 

 

Více informací zde:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz