Produkty

BioDisc®

Výkonná uzavřená čistírna odpadních vod (technologie RBC)

Výkonná uzavřená čistírna odpadních vod vybavená technologií rotačního biologického kontaktoru je určena ke zpracovávání běžných domovních odpadních vod. BioDisc® je spolehlivým a účinným řešením pro malé domácnosti i velké komerční provozy bez přístupu ke kanalizaci. 

Efektivnost nákladů – uzavřená čistírna odpadních vod BioDisc® se dodává jako kompletní jednotka zabalená na paletách, připravená k instalaci na náležitě uzpůsobeném místě. BioDisc® při svém provozu nezpůsobuje hluk ani zápach a vyžaduje pouze minimální běžnou mechanickou údržbu. Nízká energetická spotřeba a objem ročně odstraňovaného kalu. Technologie rotačního biologického kontaktoru (RBC) minimalizuje tvorbu nadměrného kalu. 

Zdraví a bezpečnost – čističky odpadních vod BioDisc® vlastní certifikáty potvrzující shodu s evropskou normou EN 12566-3 a nesou značení CE. 

Odolnost – hlavní konstrukce zařízení BioDisc® je vyrobena z GRP (plastu zpevněného sklem), který je pevný a zároveň lehký, odolný proti působení řady chemických látek a vodotěsný. 

Více informací zde:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz