Produkty

ChemstoreTank

Nádrže na skladování chemických látek

ChemstoreTank je označení řady dvouplášťových nádrží určených pro jímání a bezpečné skladování chemických látek.

Bezpečnost – dvouplášťová konstrukce je dostatečně odolná proti mechanickému poškození a zároveň zajišťuje ochranu před úniky potenciálně nebezpečných látek.
 
Ochrana životního prostředí – nádrže jsou vyrobeny z ekologického materiálu – jsou 100% recyklovatelné.
 
Dostupné kapacity:
Nabízíme tyto kapacity: 200, 600, 1000, 1200, 2500, 3500 a 5000 litrů.
 
Chemická odolnost:
Nádrže společnosti Titan se mohou používat pro skladování nejběžnějších chemických látek: kyselina octová (80%), čpavek (100%), síran hlinito-amonný (100%), chlorid amonný (nasycený), hydroxid amonný (28%), bromid barnatý, chlorid a síran vápenatý, dusičnan vápenatý (50%), kyselina chromitá (50%), etanol (100%), etylenglykol (100%), chlorid železitý (nasycený), síran železitý (nasycený), chlorid železnatý (nasycený), síran železnatý (nasycený), kyselina mravenčí (100%), kyselina chlorovodíková (35%), vodík (100%), peroxid vodíku (90%), isopropylalkohol (100%), metylalkohol (100%), kyselina dusičná (40%), kyselina fosforečná (85%), uhličitan sodný (nasycený), chlorid sodný (nasycený), hydroxid sodný (50%), kyselina stearová (100%), kyselina sírová (70%), močovina – AdBlue.
 
V případě zájmu o informace o chemických látkách, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném seznamu, se prosím obraťte přímo na společnost Kingspan Environmental.
 

Více informací zde:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz