Produkty

House Complex

Podzemní systém hospodaření s dešťovou vodou

Podzemní systém hospodaření s dešťovou vodou v domě i na zahradě, jehož součástí je podzemní nádrž.

Komfort – systém umožňuje používání dešťové vody nejen pro zalévání zahrady, ale i pro potřeby domácnosti – po vyčerpání veškeré dešťové vody řídicí centrum automaticky přepne na odběr vody z vodovodní sítě. Systém House Complex lze používat po celý rok.

Ekologie – používání dešťové vody pro potřeby domácnosti, např. na mytí auta nebo podlah, snižuje zátěž pro přírodní prostředí související s procesy úpravy vod. Používání dešťové vody na zahradě nejenže prospívá rostlinám, ale zároveň to znamená, že se do půdy nedostane chlór z vody z vodovodu.

Bezpečnost – tyto nádrže vyrobené s vynaložením maximální pečlivosti lze používat řadu let, přičemž řídicí systém brání jejich poškození. Vysoká kvalita je potvrzena mj. technickým osvědčením č. AT-15-7900/2009. 

Systém se skládá z kompletní nádrže s víkem, filtrem, sběračem vody, přepadem a řídicím centrem umístěným v domácí dílně, vybaveným čerpadlem a nezbytným příslušenstvím, které umožňuje jímat vodu z nádrže a vhánět ji do nezávislého vodního systému.

 

Více informací zde:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz