Produkty

Kontejnery na recyklovaný odpad

Kontejnery jsou určeny pro selektivní sběr odpadů, jako je bílé sklo, barevné sklo, plast a papír.

Odolnost – silná a pevná konstrukce, vysoce kvalitní polyetylén a moderní technologie stojí za mimořádnou odolností těchto kontejnerů proti mechanickému poškození a proměnlivým povětrnostním podmínkám (jsou UV-stabilizované a neblednou na slunci).

Estetika – díky své unikátní konstrukci a modernímu designu se kontejnery dokonale hodí na veřejná prostranství, jako jsou sídliště, parkoviště a další místa pěšího provozu.

Inovativnost – kontejnery společnosti Titan se snadno vyprazdňují za použití standardního hydraulického jeřábu se 2 háky (HDS).

Bezpečnost a hygiena – kontejnery získaly osvědčení Národního hygienického ústavu a byly schváleny pro používání Asociací požárních inženýrů a techniků. 

Více informací zde:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz