Produkty

TruckMaster®

Mobilní nádrž na naftu s výdejním zařízením

Mobilní nádrž na naftu s výdejním zařízením, které umožňuje dodávat a tankovat palivo na jakémkoli místě. Ideální řešení pro doplňování palivových nádrží těžkých vozidel, jako jsou traktory či kombajny, na místě jejich provozu.

Efektivnost nákladů – omezuje prostoje vznikající z nutnosti zajet na čerpací stanici za účelem doplnění paliva.

Bezpečnost – uvnitř nádrže je přepážka omezující cákání paliva během přepravy. 

Mobilita – dostatečná pevnost nádrží umožňuje jejich připevnění k zadní části většiny nákladních vozidel.

Uvnitř nádrže je přepážka omezující cákání paliva během přepravy. Přeprava paliva v nádrži bez přepážky může vést k převrhnutí nádrže nebo dokonce vozidla. Tankování vozidel může probíhat kdekoli.

Výrobek je k dostání v následujících kapacitách: 200, 430 a 900 litrů.
Výrobní řada nádrží TruckMaster® prošla testy ověřujícími splnění požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). TM 430 – osvědčení č. 413/0/575, TM 900 – osvědčení č. 448/0/1237.

 

Více informací zde:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz