Impressum

Kontaktní údaje

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
Topolowa 5
62-090 Rokietnica

T: +48 61 814 44 00
F: +48 61 814 94 55
e-mail: info@kingspan-env.cz

Jednatelé:

Jaroslav Kroužel

Výhrada
Ačkoliv se domníváme, že informace na této webové stránce, poskytnuté Kingspan Environmental, jsou správné, přesné, úplné a nikoliv zavádějící, na jejich obsah nelze spoléhat při aplikaci na konkrétní okolnosti. Jakákoliv rada, názor, informace či jiný obsah jsou zveřejněny pouze za předpokladu, že Kingspan Enviromental, její zaměstnanci, zástupci či přispěvatelé této webové stránky nenesou odpovědnost za její obsah či za jakoukoliv škodu ať už způsobenou jakýmkoliv způsobem. V případě jakýchkoliv dotazů či komentářů se, prosím, neváhejte obrátit na Kingspan Environmental.

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental - organizační složka
Pražské Předměstí
Habrmanova 166/26
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Tel.: +420 725 114 555
Fax: +420 491 619 006
info@kingspan-env.cz